Individuální lekce

TRX osobní trénink je vhodný pro každého, kdo upřednostňuje individuální přístup před skupinovými aktivitami. Hlavní výhody osobního tréninku jsou:

  • Individuální přístup ke klientovi
  • Konzultace nad zdravotním stavem a tělesnou kondicí klienta a přízpůsobení tréninku přesně na míru
  • Možnost zaměřit se na problémové partie

Jak probíhá TRX osobní trénink?

5 - 10 minut rozcvičení na TRX

40 - 50 minut vlastní trénink TRX (20 minut v případě třicetiminutového tréninku)

5 - 10 minut závěrčný strečink na TRX

Na prvním setkání s Vámi rovněž praktikuji krátké rozehřátí na běžícím pásu, kde proběhne i konzultace ohledně Vašich cílů a očekávání od tréninku.

TRX osobní trénink je rovněž vhodný pro sportovce, který uvažuje o návštěvě TRX skupinové lekce, ale nikdy na TRX necvičil. Slouží k prvnímu seznámení se cvičebním nástrojem a nácvik jednoduché manipulace.